Gotlandsfår

Fåren och gården

Gården Gunnarås har funnit i familjen sen 1904, då min farfars far köpte det. 1965, tio år efter att min farfar tagit över, köptes de första Gotlandsfåren till gården, idag finns det ca 130 tackor av rasen. Utöver fåren finns det även nötkreatur på gården, fram till år 1971 fanns det mjölkkor men byttes sedan ut till dikor. Idag finns det ca 20 kor med kalvar samt ungdjur av rasen Hereford. 

Både fåren och nötkreaturen hjälper till att hålla landskapet öppet, gynnar den vilda floran och producerar ekologiskt kött. Av fåren får vi även ull och skinn som säljs på gården, mer inforamation på gårdens hemsida. 

Sedan år 1987 är det mina föräldrar som driver gården och under hela min uppväxt har jag hjälpt till, mest med fåren och helst vid lamningen. Paralellt med tapetseringen jobbar jag nu på gården, vissa perioder mer och andra lite mindre. Fortfarande är det främst är det med fåren, vid lamning, klippning och vägning. Flytta tackorna med sina lamm mellan olika grönbeten på sommaren, då har jag extra god hjälp av mina vallhundar Chili 6 år och Raffi 1 år.

Värnar du också om det öppna och levande landsbygden i Kronobergs län? Vill du veta varifrån dinn mat kommer? Gå in på Bonnakött.se och boka din köttlåda från vår gård!

Besök gärna gårdens hemsida för mer information, Gunnarås.se